Stylus ve Optik Profilometre

Stylus ve Optik Profilometre katı malzemelerin yüzey pürüzlülüğünü ölçmek için üç boyutlu yüzey profili çıkaran cihazdır.

Showing all 6 results