Fotokatalitik Reaktör ve Xenon Işık Kaynakları

Fotokatalitik Reaktör ve Xenon Işık Kaynakları

Fotokatalitik sistemleri anlayabilmek için fotokataliz olayına değinmek gerekir. Fotokataliz, fotoreaksiyonun bir katalist varlığında hızlandırılmasıdır. Bu olaydan yola çıkarak fotokatalitik sistemler geliştirilmiştir. Fotokatalitik reaksiyonlar bir ışık kaynağından gelen fotonların enerjisini soğurarak gerçekleştirilirler. Fotokatalizörün yüzeyinde gerçekleşen mekanizma, fotosentez mekanizmasına benzetilebilir. Çünkü klorofil, üzerine düşen güneş ışınlarını absorblayarak, su ve karbon dioksiti oksijen ve glikoza dönüştürür. Fotokatalizör ise absorbladığı güneş ışınları etkisi ile yüzeyinde kuvvetli yükseltgen türleri olan radikalleri (oksit, peroksit ve hidroksil radikalleri) oluşturarak, zararlı organik moleküllerin parçalanarak, su ve karbon dioksit gibi zararsız türlerin oluşmasını sağlar. Birçok fotokatalizör olmasına rağmen çoğu fotokataliz uygulamasında TiO2 katalizör olarak kullanılmaktadır.

Fotokatalitik Reaktör, sıvı hidrokarbonları oksitlemek ve karbondioksiti değerli hidrokarbonlara dönüştürmek için çalışır. Bu reaktörler, hem profesyonel hem de eğitim (araştırma ve geliştirme) laboratuvarlarında ve sağlık bilimleri veya ilaç endüstrilerinde başarıyla uygulanmıştır.

Xenon Işık Kaynağı, Hidrojen ve Oksijen Fotolizi, CO2 Azaltma, Işık ve Isı Sinerjisi, Fototermal Kataliz, Fotokimyasal Kataliz, Fotokimyasal sentez, Fotodegradable kirleticiler, Su Kirliliği Arıtma, Biyolojik Aydınlatma, Optik Muayene, Güneş Simülasyonu alanlarında bilimsel araştırmalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. .


Ansolon