Termal Analiz Sistemleri (DSC / TGA)

Termal Analiz Sistemleri, çeşitli metotlar kullanarak, bir madde ısıtıldığında veya soğutulduğunda fiziksel değişikliklerin meydana geldiği zamanı ve sıcaklığı analiz etmek için kullanılan sistemlerdir.Analiz metotlarında, her teknik analiz edilen fiziksel değişiklik türlerine göre tanımlanır. DSC ve TGA bunlara örnek verilebilir.

En yaygın Termal Analiz Sistemleri, Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Termogravimetrik Analizdir (TGA).

Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA), ısıtıldığında, soğutulduğunda veya sabit bir sıcaklıkta tutulduğunda bir numunenin ağırlığındaki değişimi ölçen bir tekniktir. Başlıca kullanımı maddelerin bileşimlerini tanımlamak için kullanılır.

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), zamanın ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak emilen veya salınan enerjiyi ölçen güçlü bir tekniktir. DSC sensörü, üstün performans ve sağlam güvenilirlik sağlamak için tasarlanmış ısı akış plakasıdır. Isı akışı plakası, küçük enerji değişikliklerini ölçebilir. DSC ölçümlerine , Erime entalpisi, Cam geçişi, Kristalleşme ısısı ve Saflık belirlemesi örnek verilebilir.


Ansolon