Confocal Raman ve Photolüminesans Sistemleri

Konfokal Raman mikroskobu , cihaza entegre edilmiş gelişmiş bir mikroskop, lazer ünitesi, monokromatör ünitesi, hassas dedektörler içeren komple bir sistemdir. Ayrıca ölçüm parametrelerini gösteren yazılımı içeren bir bilgisayara sahiptir. Bu sistem araştırmacılara ulaşılabilecek en yüksek ışık mikroskobu çözünürlüğü sağlar. Hücre altı yapıları, fonksiyonları ve hücre/organizma yapısının temiz bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Firmamız spektroskopi alanında lider firmalardan Dongwoo Optron firması ile iş birliği yapmaktadır. Ramboss serisi konfokal raman mikroskoplarını ülkemizde laboratuvar ve AR-GE çalışmalarında kullanım amacıyla kullanıcılarına kazandırmaktadır.

Ramboss Star ve Ramboss Sports Raman Mikroskobu ‘nun sahip olduğu konfokal mikro raman, yüzey tarama, polarize raman, Rayleight saçılması ve karanlık alan görüntüleme, Floresan yaşam süresi ölçümü ve AFM-Raman ölçüm modları ile karbon bazlı (CNT, Grafen) yüzey ve alt yüzey (subsurface) analizi , tek molekül tespiti , İnce film güneş hücresi kristalizasyonu (a-Si, uc-Si), silikonun stress değerlendirmesi, yarı iletken yüzey yapısı analizleri, polimer katmanların profili, hava kirliliği analizi uygulamaları, Au-Bilyeli Bio Sensörlerin Geliştirilmesi, Nano cluster ve parçacık Koyu Alanı(Dark field) gibi bir çok çalışma yapılabilmektedir.


Ansolon