Termal Evaporatör

Termal Evaporatör Nedir?

Termal Evaporatör kaplanacak malzeme, herhangi bir şekilde ısı etkisi ile buharlaştırılır ve buharlaşan atomlar, substrat(kaplanan malzeme) üzerinde giderek yoğuşurlar. İşlem 10-5 – 10-6 ton basınçlı vakum ortamında yapılır. Kaplanan malzemeyi buharlaştırmak için çeşitli teknikler vardır bu teknikler; 1) Buharlaştırılacak malzemenin, doğrudan konduğu potaya direnç olarak bağlanması, 2) İndüksiyon ocağı ile ısıtma, 3) Bir elektron tabancası ile elektron ışını bombardımanı, 4) Elektrik arkı oluşturulması, 5) Lazer ışını uygulanarak ısıtma ile, buharlaştırma işlemi yapılabilir. Bu tekniklerde, doğrudan direnç, indüksiyon, elektron tabancası ile ışın bombardımanı ve vakum ark en önemlileridir. Buharlaştırıcı potaları refrakter metallerden(Mo,W, Ta), oksitlerden(Al2O3,SiO2,M2O, ThO) veya grafitten yapılır.

Termal Evaporatör Çalışma Prensibi

Termal evaporatör maddelerin ısı enerjisiyle buharlaşma yoluyla gaz fazına dönüşmesini sağlayan bir işlemi temel alır. Bu cihazlar genellikle bir ısı değiştirici ve buharlaşma odası içerir. İlk aşamada madde ısı değiştiriciye pompalanır ve burada ısı enerjisi ile ısınır. Isınan madde buharlaşma odasına yönlendirilir. Bu odada madde yüzeyindeki moleküller, ısı enerjisi nedeniyle kinetik enerji kazanarak gaz fazına geçer. Buharlaşma sonucunda oluşan buhar, genellikle bir kondansatörde yoğunlaştırılarak tekrar sıvı formuna dönüştürülür ve geri dönüşüme tabi tutulabilir. Termal evaporatörler, endüstriyel uygulamalarda su arıtma, kimyasal üretim ve atık yönetimi gibi çeşitli alanlarda etkili ve verimli bir şekilde kullanılan önemli cihazlardır.

Termal Evaporatör Kullanım Alanları

Termal evaporatörler, geniş bir kullanım yelpazesi sunarak çeşitli endüstriyel alanlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu cihazlar, atık su arıtma tesislerinde, özellikle sanayi tesislerinden gelen kirli suyun arıtılmasında, çözelti maddelerinin konsantre edilmesinde ve saflaştırılmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca, tuzlu su arıtma işlemlerinde de kullanılarak içilebilir su elde etme süreçlerine katkı sağlarlar. Kimyasal üretim endüstrisinde, çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde ve işlenmesinde termal evaporatörlerin kullanımı yaygındır. Bu cihazlar, çeşitli endüstriyel süreçlerde sıvıların konsantre edilmesi, atıkların yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik amaçlarıyla yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.


Ansolon