Spektrofotometre ve Kolorimetreler

Spektrofotometre, moleküler biyolojide sıkça kullanılan bir çeşit fotometredir. Çözelti içeriğindeki maddenin miktarının bulunmasında kullanılır. Temel mantığı, hazırlanan çözeltiden belirli spektrumlarda ışık geçirilmesi ve bu ışının ne kadarının çözelti tarafından absorblandığını (soğurulduğunu) bulması esasına dayanır. Çözeltinin içerdiği madde miktarı ne kadar fazla ise daha fazla ışın, çözelti tarafından soğurulur. Spektrofotometre, çözeltinin içinden geçebilen (çözelti tarafından absorblanmayan) ışığın yoğunluğu tespit ederek çözelti içeriğindeki aranan maddenin miktarı hakkında kantitatif bilgi verir.

Kolorimetre, bir nesne veya madde tarafından ne kadar renk emildiğini ölçen ışığa duyarlı bir araçtır. İnsan gözünün yaptığı gibi, nesne veya numune tarafından emilen ışığın kırmızı, mavi ve yeşil bileşenlerine göre rengi belirler.. Bir kolorimetre, kullanıcıların o ortamdaki belirli bir maddenin konsantrasyonunu analiz edebilmesi için değişen ölçümleri yapar. Cihaz, bir ortamdan iletilen ışığın soğurulmasının, ortamın konsantrasyonu ile doğru orantılı olduğunu belirten Beer-Lambert yasası temelinde çalışır.


Ansolon