Ürünler

NOVOCONTROL TECHNOLOGIES

Açıklama

DİELEKTİRİK/EMPENDANS SPEKTROMETRESİ

  • Frekans aralıkları

3 µHz           3 MHz

3 µHz           20 MHz

3 µHz           40 MHz

3 MHz         3GHz

  • Sıcaklık aralıkları

Oda sıcaklığı

-35 ⁰C          +150 ⁰C

-100 ⁰C        +250 ⁰C

-160 ⁰C        +400 ⁰C

Oda sıcaklığı     +1200 ⁰C

Oda sıcaklığı     +1400 ⁰C

Oda sıcaklığı     +1600 ⁰C