Ürünler

Park XE 15 Afm

Description

Park XE 15 Afm Atomik Kuvvet Mikroskobu

Yüksek çözünürlükte 3D görüntü

-150mm x 150mm motorize örnek tablası

-Programlanabilir tarama alanı

-Çoklu örnek tarama imkanı

-1500 x optik zoom

-Opsiyonel Modlar

Chemical Properties

 • Chemical Force Microscopy with Functionalized Tip
 • Electrochemical Microscopy (EC-STM and EC-AFM)

Dielectric/Piezoelectric Properties

 • Electric Force Microscopy (EFM)
 • Dynamic Contact EFM (DC-EFM)
 • Piezoelectric Force Microscopy (PFM)
 • PFM with High Voltage

Force Measurement

 • Force Distance (F-D) Spectroscopy
 • Force Volume Imaging
 • Spring Constant Calibration by Thermal Method

Electrical Properties

 • Conductive AFM
 • I-V Spectroscopy
 • Scanning Kelvin Probe Microscopy (SKPM/KPM)
 • SKPM with High Voltage
 • Scanning Capacitance Microscopy (SCM)
 • Scanning Spreading-Resistance Microscopy (SSRM)
 • Scanning Tunneling Microscopy (STM)
 • Scanning Tunneling Spectroscopy (STS)
 • Time-Resolved Photo Current Mapping (Tr-PCM)

Magnetic Properties

 • Magnetic Force Microscopy (MFM)

Mechanical Properties

 • Force Modulation Microscopy (FMM)
 • Nanoindentation
 • Nanolithography
 • Nanolithography with High Voltage
 • Nanomanipulation
 • Piezoresponse Force Microscopy (PFM)

Optical Properties

 • Tip-Enhanced Raman Spectroscopy (TERS)
 • Time-Resolved Photo Current Mapping (Tr-PCM)

Thermal Properties

 • Scanning Thermal Microscopy (SThM)